Hardkår hardkoding

Rune Reisegg Jacobsen

Lightning talk - in Norwegian

Frå database til kode med SOLID best practice enterprise arkitektur.