Hold orden i pakkekaoset med SharpKeeper

Peter Aglen

Lightning talk - in Norwegian

I en arkitektur med mikrotjenester bygget på .NET blir bruken av NuGet-pakker ofte omfattende. Problemet er at de vanlige utviklerverktøyene ikke gir noen opplagt løsning for å holde orden på alle pakkene. Det er vanskelig å finne ut hvilke pakker som er i bruk hvor, og i hvilke versjoner. 

Denne lyntalen vil fokusere på hvordan Frende Forsikring bruker det egenutviklede verktøyet SharpKeeper for å holde orden på pakkebruken. SharpKeeper benytter API'ene til GitHub og NuGet for å bygge opp en oversikt over pakkereferansene i samtlige prosjekter. Et enkelt brukergrensesnitt lar utviklerne søke blant prosjekter og pakker, og visualiserer eventuelle problemstillinger knyttet til versjonskonflikter eller svartelistede pakker. 

SharpKeeper kan også benyttes til å oppdatere pakker, så lenge endringene i pakken er bakoverkompatible og ikke krever kodeendringer. Det oppdaterte prosjektet sjekkes automatisk inn til GitHub, enten rett på master eller via en pull request. Tidsbruken for en mindre pakkeoppdatering i 100 prosjekter kan på denne måten reduseres fra dager til minutter.