Slipp løs testernes skjulte talenter

Anders Rørvik

Lightning talk - in Norwegian

GUITesting er svært vanskelig, både teknisk og organisatorisk sett

  • Hvem er ansvarlig for at testene vedlikeholdes?
  • Hva skal vi teste?
  • Hvordan lager vi testene?

De fire siste årene i Sparebanken Vest har vi hatt flere mislykkede forsøk på å komme i gang med GUITesting. I januar i år ble teamet jeg jobber på bedt om å ta opp denne tråden på nytt igjen. Etter å ha evaluert et "point and click verktøy" uten noe videre suksess bestemte vi oss for å prøve noe mer radikalt.

Så hva gjorde vi? I samarbeid med utviklerne lot vi våre ikke-tekniske testere lære seg å programmere, og gav dem dermed evnen til å kunne automatisere store deler av det manuelle testarbeidet. I løpet av et halvt år hadde de opparbeidet seg tilstrekkelig med kunnskap til å kunne skrive, refaktorere og vedlikeholde tester. Testerne følger nå den samme arbeidsflyten som utviklerne (feature branch, pull request, review av minium 1 person på teamet før koden merges), og GUItestkoden lever sammen med de respektive applikasjonene.