Risikobasert testing - balansegangen mellom hyppige releaser og regresjonstesting

Mari Therese Røli

Lightning talk - in Norwegian

Mange sliter med store kodebaser og regresjonstest. Det trenger ikke være en stopper for hyppige og kvalitetssikrede leveranser. Ved hjelp av å kjøre releaser på isolerte områder, har vi redusert behovet for regresjonstester. Ved at testere og utviklere sammen har funnet den rette balansegangen mellom testbehov, risiko og hastighet kan utviklingsteam opprettholde det stadige økende kravet om leveransekapasitet.